Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Przydatne Linki

Komisja Europejska - Program LLP
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

Europejska sieć informacji o edukacji EURYDICE
http://www.eurydice.org.pl/

Fundusz Współpracy
http://www.cofund.org.pl/

Centrum Informacji Europejskiej
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.cie.gov.pl/

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
www.codn.edu.pl

Portal Regionalny Mazowsze - Serwer Wojewody Mazowieckiego
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/

Portal eduseek
http://www.eduseek.ids.pl/

Ploteus (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe)
http://www.ploteus.net/

Glogal Gateway (Portal on international creative partnership)
http://www.globalgateway.org.uk/

Europa Direct
http://europa.eu.int/europedirect/