Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Informacje dla Beneficjentów

Krok po kroku

Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany w Konkursie 2012 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów) do czasu podpisania umowy finansowej.

1.      Zasady dofinansowania udziału w wizycie studyjnej w roku 2012

2.      Przygotowanie się do udziału w wizycie studyjnej – Poradnik dla uczestnika

3.      Instalacja przeglądarki FIREFOX-OnLine FRSE

4.      FRSE – System dokumentów On-Line – ankieta dla Beneficjenta

5.      Przygotowanie umowy finansowej

 

Jak rozliczyć udział w wizycie studyjnej?

Rozliczenie udziału w wizycie studyjnej

Wytyczne dotyczące raportu końcowego

Wzór raportu końcowego

Wzór raportu grupowego (link do strony CEDEFOP)