Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty studyjne w Polsce 2013/2014

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” dokonała wyboru propozycji wizyt studyjnych do „Katalogu wizyt studyjnych 2013-2014” przygotowywanego przez CEDEFOP. Narodowa Agencja zgłosiła do powstającego katalogu 18 propozycji wizyt studyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które nadesłały do Narodowej Agencji swoje propozycje.

Do katalogu zostały wybrane następujące wizyty:

Lista Organizatorów do pobrania

 

1

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

From trainer to consultant: development of in-house training programmes

Wizyta nr 39 odbędzie się w terminie: 04-06.09.2013

Program wizyty EN

Raport grupowy - Group report EN

Sprawozdanie z wizyty PL

2

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

Bildung für die Zukunft

Wizyta nr 76 odbędzie się w terminie: 16-20.09.2013

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report DE

3

WEJMUTKA- Białowieska Akademia Bioróżnorodności, Uniwersytet Warszawski Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym w Białowieży

Biodiversity education for a sustainable future

Wizyta nr 65 odbędzie się w terminie: 14-18.10.2013

Program wizyty EN

Raport grupowy - Group report EN

4

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu

Intercultural education in educational projects

Wizyta nr 117 odbędzie się w terminie: 15-18.10.2013

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report EN

5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Passage efficace de l'education au monde du travail

Wizyta nr 4 odbędzie się w terminie: 16-18.10.2013

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report FR

6

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella we Wrocławiu

Voluntary services as a pathway to competences and mobility

Wizyta nr 110 odbędzie się w terminie: 12-15.11.2013

Program wizyty EN

7

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

How do we support teachers in shaping the civic attitude among pupils?

Wizyta nr 74 odbędzie się w terminie: 02-06.12.2013

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report EN

8

V Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Tarnowie

Key competences - key to development, success, future

Wizyta nr 162 odbędzie się w terminie: 24-28.03.2014

Program wizyty PL

9

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Europäische Standards in der Berufsbildung – Berufsberatung und der Berufspraktika in der Ausbildung

Wizyta nr 120 odbędzie się w terminie: 31.03-04.04.2014

Program wizyty DE

10

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach

Including excluded

Wizyta nr 242 odbędzie się w terminie: 31.03-04.04.2014

Program wizyty PL

11

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Biologii w Krakowie

Creativity increase in science teaching and learning

Wizyta nr 226 odbędzie się w terminie: 07-10.04.2014

12

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Anglistyki w Bydgoszczy

Gamification in Education - enhancing outcomes, motivation & autonomy

Wizyta nr 167 odbędzie się w terminie: 12-16.05.2014

13

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Teachers training as the key to effective education and personal development

Wizyta nr 168 odbędzie się w terminie: 12-16.05.2014

14

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Mobility in higher education – opportunity or sustainable development strategy

Wizyta nr 263 odbędzie się w terminie: 12-15.05.2014

15

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Qualifications framework as instruments of public policy for LLL

Wizyta nr 252 odbędzie się w terminie: 13-16.05.2014

Program wizyty EN

16

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Using new and traditional media in primary education

Wizyta nr 198 odbędzie się w terminie: 19-23.05.2014

Program wizyty PL

17

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Removing barriers for people with disabilities in access to education

Wizyta nr 249 odbędzie się w terminie: 20-23.05.2014

Program wizyty PL

Sprawozdanie

18

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Developing competences and creativity - from pre-school to secondary education

Wizyta nr 221 odbędzie się w terminie: 02-06.06.2014