Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Zaproszenie do składania wniosków w 2013

Zaproszenie do składania wniosków w 2013

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków na wizyty studyjne odbywające się od marca do czerwca 2014.

Szanse na uzyskanie dofinansowania są duże - w rundzie jesiennej Narodowa Agencja może dofinansować nawet 80 wyjazdów. Warto zapoznać się z bogatą ofertą wizyt zamieszczoną w Katalogu wizyt studyjnych 2013/2014 i złozyć wniosek do godziny 12:00, 15 października 2013.

Wyjazdy indywidualne - KONKURS 2013

 

Komisja Europejska ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków 2013

Oficjalne zaproszenie 

Krajowe priorytety 2013

Dokumenty dotyczące konkursu wniosków na rok 2013 znajdują się w dziale Dokumenty na rok 2013

Na stronie CEDEFOP

Na stronie Komisji Europejskiej

Terminy składania wniosków w 2013:

  • 28 marca 2013 (do godz.12.00) – dla wizyt odbywających się od września 2013 do lutego 2014

  • 15 października 2013 (do godz. 12.00 - on-line) – dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2014

    *decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście.

W roku 2013 Narodowa Agencja może przyznać dofinansowanie dla 164 uczestników wizyt studyjnych odbywających się od września 2013 do czerwca 2014.

Budżet programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014 wynosi 260 000 EUR.