Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Osoby uprawnione

Program Wizyty Studyjne skierowany jest do decydentów, twórców polityki oraz innych osób, które dzięki swojej działalności zawodowej posiadają zdolność przekazania wiedzy i innowacji, w tym :

 • Przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i krajowych; 

 • Dyrektorzy instytucji, ośrodków i osoby świadczące usługi w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego; dyrektorzy centrów poradnictwa zawodowego; dyrektorzy centrów atestacji i akredytacji; 

 • Kierownicy działu;  

 • Osoby szkolące nauczycieli; 

 • Inspektorzy kształcenia i szkolenia zawodowego;  

 • Przedstawiciele sieci i stowarzyszeń edukacyjnych i szkoleniowych;  

 • Pedagodzy lub doradcy zawodowi;  

 • Przedstawiciele usługodawców w ramach edukacji, biur pracy lub ośrodków doradztwa zawodowego; 

 • Kierownicy działów kadr i kierownicy działów szkoleń w przedsiębiorstwach; właściciele/ menadżerowie MŚP; 

 • Przedstawiciele izb gospodarczych/przemysłowych/rzemieślniczych; przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców; przedstawiciele związków zawodowych; 

 • Badacze.  

O fundusze mogą ubiegać się osoby będące kadrą zarządzającą wyższego i średniego szczebla oraz osoby o potencjale upowszechniania rezultatów wizyt studyjnych, wynikających z zakresu wypełnianych zadań, zatrudnione we wszystkich instytucjach, których działalność jest związana z edukacją i szkoleniami, uprawnionych do uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie”.