Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Procedura odwoławcza

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na  proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013  przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem http://llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza.pdf.

Odwołanie  należy skierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej Narodowej Agencji (decyduje data wpływu).