Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wyniki selekcji I runda

Wyniki selekcji I runda Konkursu 2013

 

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2013 zaakceptowane zostały ostateczne wyniki selekcji w ramach I rundy 2013/2014.

Lista wniosków zakwalifikowanych

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów, opłaty za noclegi) do czasu podpisania umowy finansowej.

 


 

Wstępne alokacja uczestników do grup

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zakończyło wstępne kwalifikowanie uczestników do grup w ramach Programu Wizyty Studyjne, dotyczy wizyt odbywających się w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Ostateczne wyniki zostaną umieszczone na stronie www.sv.org.pl  na początku lipca  2013.

Osoby zainteresowane zmianą grupy (tylko w wyjątkowych  przypadkach) prosimy o przesłanie maila z informacją i wskazaniem innej grupy do 12 czerwca 2013 na adres:  adebska@frse.org.pl Jednocześnie informujemy, że nie zawsze było możliwe zakwalifikowanie do grupy wskazanej we wniosku.

Lista osób wstępnie przypisanych do grup.

 


 

Wstępne wyniki selekcji I runda 2013

 

Wstępne wyniki - wnioski zaakceptowane

Wstępne wyniki - lista rezerwowa

Informacje o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do grup zostaną ogłoszone w czerwcu 2013 r. Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej w I rundzie 2013 r. zapraszamy do ponownego złożenia wniosku w II rundzie selekcyjnej w 2013 roku

( Ostatnia szansa w tej edycji Programu). Wnioski będzie można składać od końca sierpnia do 15 października 2013.